Beslutninger på Silkeborg Forsynings generalforsamling efter tab på 70 mio. kr.

dato

Silkeborg Kommune tager ansvar som ejer af Silkeborg Forsyning

Silkeborg Kommune har som ejer på Silkeborg Forsynings generalforsamling valgt en ny bestyrelse og besluttet at forsyningen skal iværksætte en række tiltag, som skal sikre, at kommunen handler i overensstemmelse med sine forpligtigelser som ejer af Silkeborg Forsyning. Beslutningerne har baggrund i varmesagen og kartelsagen.

Silkeborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab ejet af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune udøver sit ejerskab via selskabets generalforsamling, som det sker i alle danske aktieselskaber. Bestyrelsen og ledelsen i Silkeborg Forsyning er således ansvarlige for selskabets drift og står til ansvar over for ejerne på generalforsamlingen.

I efteråret 2021 fik Silkeborg Varme A/S et tab på salg af el på en kvartalskontrakt. Tabet skyldes meget usædvanlige markedsforhold på energimarkederne med ekstremt høje priser på naturgas og el, som Silkeborg Varme ikke havde sikret sig imod ved at indgå fastprisaftaler for indkøb af den naturgas, som var nødvendig for at producere el.

Silkeborg Forsyning, der ejer Silkeborg Varme, indgik i november 2022 et forlig, som reducerer tabet til ca. 70 mio. kr. Samme dag udsendte Silkeborg Forsyning en pressemeddelelse om tabet.

For at varmeforbrugerne mærker tabet mindst muligt, har Silkeborg Forsyning besluttet, at tabet ikke indregnes i varmepriserne i form af en prisforhøjelse, men i stedet dækkes af fremtidige indtægter fra salg af el, som dermed i en periode ikke bruges til at sænke varmeprisen.

Silkeborg Kommune er som ejer blevet orienteret om de juridiske problemstillinger og løsningsmuligheder for forsyningens håndtering af tabet. Kommunen har opfordret forsyningen til så stor åbenhed om sagen som muligt under hensyn til den fortrolighed, der er nødvendig i forhold til forsyningens forhandlinger, der i november 2022 førte til et forlig om kravet fra konkursboet efter selskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet (DKVK).

På Silkeborg Forsynings generalforsamling i 2022 redegjorde forsyningens bestyrelse for sagen over for Silkeborg Kommune som ejer. Som ejer anmodede Silkeborg Kommune forsyningen om flere konkrete handlinger, som forsyningen efterfølgende skulle følge op på i forhold til, hvordan tabet skal håndteres over for varmekunderne, over for Forsyningstilsynet og i forhold til at udarbejde en kommunikationsstrategi og -plan.

På flere møder i vinteren og foråret 2023 har Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet drøftet varmesagen. På baggrund af rådgivning fra Silkeborg Kommunes eksterne advokat, har byrådet 23. maj 2023 besluttet en række initiativer, der skal sikre, at kommunen handler i overensstemmelse med sine forpligtigelser som ejer af Silkeborg Forsyning. Det er de beslutninger, som Silkeborg Kommune som ejer i dag har vedtaget på Silkeborg Forsynings generalforsamling.

Silkeborg Varme undersøges i øjeblikket af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for et muligt brud på konkurrencelovgivningen. Det er en sag, som den nye bestyrelse skal håndtere, og Silkeborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg vil følge sagen tæt og om nødvendigt tage initiativ til at iværksætte tiltag, som skal sikre, at kommunen handler i overensstemmelse med sine forpligtigelser som ejer af Silkeborg Forsyning.

Silkeborg Kommune tager ansvar som ejer af Silkeborg Forsyning og sikrer, at forsyningen handler i overensstemmelse med kommunens forpligtigelser som ejer. Beslutningerne på generalforsamlingen og i byrådet viser, at kommunen tager sagen alvorligt og vil sikre, at varmeforbrugerne ikke påvirkes negativt af tabet. Samtidig vil kommunen følge sagen tæt og tage initiativ til at sikre, at forsyningen handler i overensstemmelse med lovgivningen.

Kilde: Silkeborg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.