Budget 2024: Kommunen har styr på økonomien

Foto: Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune har holdt sit årlige budgetseminar den 15. og 16. august 2023, hvor det blev konkluderet, at budgetterne for 2023 følges som planlagt.

Derudover blev det fastslået, at indtægter og udgifter forventes at balancere i budgettet for 2024, takket være de indarbejdede besparelser.

En af de mest bemærkelsesværdige konklusioner fra seminaret var, at Silkeborg i 2025 vil modtage over 300 mio. kr. fra staten i skatteefterregulering.

Dette skyldes kommunens høje befolkningsvækst og byrådets beslutning om at selvbudgettere skatteindtægterne i tidligere år.

Disse konklusioner viser, at Silkeborg Kommune er på rette vej med hensyn til økonomisk styring og planlægning, hvilket er afgørende for kommunens fortsatte vækst og udvikling.

Kilde: Silkeborg Kommune