Lærere, pædagoger og medhjælpere til Inklusionscenter Frisholm Skole

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Inklusionscenter Frisholm vækster og derfor søger vi lærere, pædagoger og medhjælpere.

Inklusionscenter Frisholm startede op 1. februar 2023 med tre elever og er siden vækstet til 25 elever. I den kommende periode vil der ligeledes komme elever til og derfor skal vi udvide vores personalegruppe omkring inklusionscenteret. 

Inklusionscenteret er et specialtilbud for elever med vanskeligheder knyttet til ADHD, Autismespektrumforstyrrelser, relationsforstyrrelser, sociale- og adfærdsmæssige problematikker, socioemotionelle vanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder m.m.

Målgruppen for inklusionscenteret er de elever, der har brug for et specialtilbud i tilknytning til almenmiljøet. Eleverne vurderes ikke at have gavn af et undervisningstilbud i almenundervisningen, men støttebehovet er ikke af et sådant omfang, at specialskole er den rigtige løsning.

Eleverne vil ofte være udfordret på at kunne profitere af undervisning i en større elevgruppe, men skønnes at kunne lære i et struktureret, mindre og overskueligt miljø.

Ambitionen er at nogle elever vil kunne deltage i almenundervisningen eller i vores fritidstilbud i større eller mindre omfang, mens andre udelukkende vil blive undervist i en mindre gruppe. 

Deltagelse i almenskolens aktiviteter er afhængig af den enkelte elevs trivsel og læring.

Vi tilbyder:

  • Mulighed for at være med i opstarten af et nyt inklusionscenter, hvor du sammen med pædagogisk leder og dine kolleger skal sætte retningen og skabe god skole for børnene i inklusionscenteret hele dagen
  • En almen folkeskole med 430 elever og 45 medarbejdere
  • Rigtig gode fysiske rammer med store udearealer og gode faglokaler samt Them Hallen med svømmehal som nærmeste nabo
  • En god skole med stor opbakning fra forældre og lokalområde samt gode kolleger med en god mødekultur og gode samarbejdsmuligheder

Vi søger personale med interesse i specialområdet og meget gerne erfaring og uddannelse indenfor feltet. Der lægges op til tæt samarbejde i teams omkring elevgrupperne og sparring med PPL samt de eksisterende inklusionscentre. Vi søger stabile og strukturerede medarbejdere med sans for at se det enkelte barns behov, ressourcer og fællesskabets muligheder. Du skal have gode relationelle og faglige kompetencer og en høj grad af fleksibilitet i forståelsen af undervisningsrammer og læring.

Personalemæssigt er vi kendetegnet ved et rigtig godt fællesskab og en god fordeling i både erfaring og køn. Der er en åben tone med både seriøsitet og humor og en høj grad af tillid og vilje til at ville opgaven samt det kollegiale.

Vi har et godt og tæt samarbejde med forældrene og en god og dynamisk skolebestyrelse.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte  pædagogisk leder for IC Frisholm Helle Hald Jacobsen på tlf. 2133 6840.

Du kan læse mere om IC Frisholm på skolens hjemmeside under Inklusionscenteret.
 
Vi indkalder kandidater til samtaler løbende, og afslutter processen, når den rette er fundet.
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Hvis du indstilles til ansættelse i stillingen, vil der inden endelig ansættelsesaftale indgås, blive indhentet reference hos seneste arbejdsgiver og gerne hos flere. 
 
Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Silkeborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Silkeborg Kommune, Frisholmvej 20, 8653 Them

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5943946

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet