Silkeborg vil håndtere oversvømmelser og styrke biodiversiteten med ét samlet projekt langs Gudenåen

Foto: Silkeborg Kommune.
dato

Silkeborg Kommune har igangsat et omfattende ådalsprojekt, der skal håndtere hyppigere oversvømmelser og styrke biodiversiteten langs Gudenåen.

Projektet strækker sig fra Silkeborg by til Tange Sø ved Ans. En af løsningerne er at oversvømmede arealer i højere grad ejes af fonde eller staten, hvilket vil minimere skaderne for lodsejere.

Dette kan ske gennem jordopkøb eller jordfordeling. Ændringen i ejerskab kan også lette naturpleje og styrke biodiversiteten gennem afgræsningsarealer, vådområdeprojekter eller genskabelse af naturen.

Projektet vil også undersøge tilgængeligheden til Gudenåen for lodsejere og besøgende.

Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg står bag initiativet, som er blevet godkendt af Silkeborg Byråd. Finansiering til projektet vil blive søgt gennem EU-midler og eksterne fonde.


https://silkeborg.dk/Borger/Natur/Nyheder-Natur/Silkeborg-vil-haandtere-oversvoemmelser-og-styrke-biodiversitet
Kilde: Silkeborg Kommune